U SPAVENTAPASSIRI

1° classificato all’VIII edizione del concorso di poesia vernacolare “Giovanni Cianci” – Fiumara (RC) – 2010.

 

Aíva ‘n annu e ggiá ppariva veċċhiu.

Era rristatu ḍḍá r’a stati prima,

ô suli, all’acqua, ô ventu: un ferruveċċhiu

rruggiatu sutt’ô traficu r’u clima.

 

A paġġhia nci nisciva ‘i tutt’ê parti,

‘i sutt’ê cazunetti, r’u cappeḍḍu:

pirdiva r’a bbuggiacca ligna e ccarti,

non nci faciva speci manc’ôn ceḍḍu!

 

Passava i jorna senza mi travaġġhia,

cu ll’oċċhi tristi e ċċhiusi, mmuntunatu;

spittava sulu e bbiatu mi s’a quaġġhia,

ormai chi ssi sintiva bbandunatu.

 

‘U rrussiġġhiau u suli na matina

cu ll’aria frisca e cchina ‘i ggerzuminu;

u campu era na bbella figurina,

vistutu ch’i culuri d’Arlecchinu.

 

All’intrasatta si sintíu tirari

‘i sutta r’a bbuggiacca, ċhianu ċhianu.

«E eccu ḍḍocu chi ffini’ê campari!»

dissi, pinzandu ch’era l’ortulanu.

 

Ma quandu l’oċċhiu si japríu ‘i na ngaġġhia,

vitti na rrindineḍḍa chi cc’u pizzu

circava mi nci tir’ôn fil’i paġġhia,

mancu si ffussi statu nu scugnizzu.

 

«Chi ffai? mi mangi u cori? Cosi ‘i pacci!»

rissi u pupu, piġġhiatu ormai r’a lissa.

«É mmeġġhiu allura mi mi cardu a facci

s’i ceḍḍi c’haiu mi sċhiantu fann’i fissa!»

 

«Chi ccapiscisti? Non ti pizzulíu»

nci rissi a rrindineḍḍa, senza bbriġġhi.

«Na stampiceḍḍa r’u to’ bbendiddiu

e a fuleia priparu p’i me’ fiġġhi».

 

U pup’i pezza nci pinzau na stampa;

apoi, cu ttantu amuri e ssimpatia,

dissi: «prima carcunu mi mi bbampa,

piġġhiti chiḍḍu chi tti serbi a ttia!»

 

U ceḍḍu rringrazziau cu ssentimentu,

tirau tri ffil’i paġġhia e ssi ndi íu,

mentri u spaventapassiri, cuntentu,

ċhiuríu tutt’i ddu’ oċċhi e ppo’ muríu.

 

*   *   *

Share
This entry was posted in Dialetto reggino, Poesia. Bookmark the permalink.

Lascia un commento